Stabilní hasicí zařízení aerosolové FIRE JACK


Co je stabilní hasicí zařízení FIRE JACK

Aerosolové stabilní hasicí zařízení FIRE JACK® je automaticky spouštěné hasicí zařízení vnitřních prostor, které k působení na plameny požáru využívá tzv. inhibičního efektu hasicího aerosolu. Zařízení FIRE JACK® spolupracuje s libovolnou elektrickou požární signalizací.

Systém FIRE JACK

Výhody

  • Mnohonásobně vyšší hasební účinnost než běžná hasiva
  • Hasicí aerosol je ekologický a neškodí životnímu prostředí
  • Žádné výpary do ovzduší
  • Hasící prvky mají vysokou trvanlivost
  • Trvale v pohotovosti i bez elektrické energie
  • Nízká cena oproti jiným srovnatelným systémům, nízké náklady na servis

Stabilní hasicí zařízení FIRE JACK® hasí prostřednictvím hasicího aerosolu, který má mnohonásobně vyšší hasební účinnost než běžná hasiva. Díky své nepatrné hmotnosti se aerosol vznáší v prostoru po desítky minut a celou tuto dobu inhibuje hoření.

Po požáru se tenká vrstvička sedimentovaného aerosolu odklidí současně se sedimentovanými zplodinami hoření.

Popis hasicího zařízení FIRE JACK®…