Věříme, děláme, dokážeme, ...

 

Nová zelená úsporám

Příjem žádostí o dotaci na rodinné domy byl zahájen 22. října 2015.

V rámci programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov. Dále je podporována instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie (solární termické a fotovoltaické systémy). Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

Vice informací zde.

 

Fotovoltaické elektrárny

Kompletní dodávky výrobny elektřiny pomocí fotovoltaických panelů.
Pro naše zákazníky zajišťujeme:

 • Projektovou dokumentaci stavby a vyřízení stavebního povolení.
 • Dodávku fotovoltaických i hybridních panelů, včetně možnosti designových úprav vzhledu.
 • Dodávku celoskleněných, částečně průhledných fotovoltaických panelů vhodných pro přímé zastřešení např. pergol, parkovacích stání, apod.
 • Komplexní systém instalace fotovoltaických panelů včetně konstrukčních prvků a montáže na střechu nebo pozemek, včetně terénních úprav a zabezpečení.
 • Kabelové rozvody ss NN, st NN a st VN včetně VN přípojky a elektrické revize.
 • Návrh a dodávku střídačů pro převod stejnosměrného proudu na střídavý 50Hz.
 • Zabezpečení objektu výrobny a stavba pomocných stavebních objektů.
 • Řešení v konfiguraci "Výroba elektřiny" nebo „Zelený bonus“ ve smyslu §4 zák.180/2005Sb.
 • Základní cenové kalkulace

 

Požární systémy

Systém EPS je soubor zařízení, kterým se akusticky i opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru. Účelem zařízení EPS je včasná signalizace vzniklého požáru. Samočinně nebo prostřednictvím obsluhy předává informace osobám určeným k zásahu na požáru a umožňuje ovládat příslušná technologická zařízení v objektu sloužící proti šíření požáru nebo k hašení. Zařízení EPS je dnes již standardním prostředkem v celkovém protipožárním zajištění objektu.

 • Hlásiče
 • Speciální požární a detekční systémy
 • Hasící přístroje
 • Moduly

 

 

Přístupové a zabezpečovací systémy

MONITOR ISM a xL je integrovaný bezpečnostní systém splňující i ty nejnáročnější požadavky zákazníka při zachování výhodné ceny, přičemž nezáleží, zda zákazník potřebuje jednoduchý systém elektrické zabezpečovací signalizace, anebo sesíťovaný, víc objektový systém EZS, ACS, EPS, CCTV spolu s bezpečnostním systémovým managementem.

 

 

 

Výpočetní technika

Naše firma se zabývá kompletní dodávkou, instalací a údržbou výpočetní techniky pro domácí, školní a podnikové využití. Na základě požadavků zákazníka navrhne hardwarové a softwarové vybavení, provede jeho instalaci, zaškolení a případnou integraci do vnitřní sítě a internetu.
Provádíme poradenství a konzultace v oblasti ICT.
Pro naše stálé partnery zajišťujeme zpracování a posouzení projektové dokumentace pro potřeby financování a realizace ICT projektů.

 

 

Datové rozvody

Datové rozvody zajišťují propojení pomocí pevných metalických nebo optických spojů koncových komunikačních zařízení / PC, síťové tiskárny, telefonní aparáty, atd./ mezi sebou nebo se svými centrálami, s pobočkovými ústřednami, s koncentrátory, s přepínači, atd. Standardní struktura těchto spojů zahrnuje přípojný metalický či optický kabel, zásuvku, pevné vedení, omezené svou délkou, která je různá pro metalické kroucené páry a pro optické kabely, patch panel nebo pole zářezových lišt pro zakončení metalických spojů nebo optické panely, případně optické vany s polem ST, SC, MTRJ konektorů a opět propojovací kabel /patchcord/, které umožňují uvedený spoj dovést až k portu elektronického komunikačního zařízení (pobočková ústředna, koncentrátor, přepínač, apod.). Uvedená struktura v jednom z přístupů naplňuje pojem strukturované kabeláže.

 

 

Rozvody NN

 • Projekty technologických zařízení, stavebních elektroinstalací, rozvoden a transformoven
 • Odborný technický dozor v oboru elektro
 • Elektroinstalační práce
 • Prodej elektroinstalačního materiálu včetně poradenské činnosti
 • Zastoupení významných dodavatelů značkových výrobků
 • Kompletní revizní činnost
 • Návrhy a montáže rozhlasových a kamerových systémů
 • Návrhy a montáže anténních a satelitních systémů
 • Návrhy a montáže elektronických zabezpečovacích, datových a protipožárních systémů
 • Tepelná čerpadla solární systémy
 • Poradenská a konzultační činnost