Datové rozvody

Datové rozvody zajišťují propojení pomocí pevných metalických nebo optických spojů koncových komunikačních zařízení / PC, síťové tiskárny, telefonní aparáty, atd./ mezi sebou nebo se svými centrálami, s pobočkovými ústřednami, s koncentrátory, s přepínači, atd. Standardní struktura těchto spojů zahrnuje přípojný metalický či optický kabel, zásuvku, pevné vedení, omezené svou délkou, která je různá pro metalické kroucené páry a pro optické kabely, patch panel nebo pole zářezových lišt pro zakončení metalických spojů nebo optické panely, případně optické vany s polem ST, LC, SC, MTRJ konektorů a opět propojovací kabel /patchcord/, které umožňují uvedený spoj dovést až k portu elektronického komunikačního zařízení (pobočková ústředna, koncentrátor, přepínač, apod.). Uvedená struktura v jednom z přístupů naplňuje pojem strukturované kabeláže.

Struktura, rozsah a konkrétní technická řešení těchto systémů jsou poplatná konkrétním aplikacím. Na druhou stranu se tyto systémy na naší firmě navrhují a projektují do jisté míry modelově. Strukturu ovlivňuje skutečnost, zda systém řeší distribuci počítačových dat nezávisle na přenášení telefonního signálu nebo pouze distribuci počítačových dat, například v síti Ethernet, nebo zda distribuce zahrnuje současně i telefonní signály.
Každý model má svá specifická technologická řešení, struktura zůstává stejná, pouze se může částečně zjednodušit /viz model pro školní učebny/. Nejen aktuální aplikovaná, ale i předpokládaná rychlost přenosu dat ovlivňuje volbu kategorie kabelů /jejich technických parametrů/ a ukončovacích prvků - patch panelů a zásuvek.
Druh kabeláže /u metalické stíněné a nestíněné varianty, u optické varianty s různým průřezem vlákna a jeho charakteru - multi-mod či single-mod / je dán prostředím a požadovanými délkami spojů v kombinaci s přenosovými rychlostmi, které od kabelových spojů požadujeme.

 

Modelová řešení

Učebna

Nejjednodušší model - model učebny bývá aplikován v učebnách škol nebo v prostorách, kde se kabelážní systémy budují pouze na přechodnou dobu. Rozdílnost aplikované technologie oproti ostatním modelům je dána způsobem rozvodu vlastních kabelů, jejich typem a jejich ukončením. Tento model je omezen pouze na distribuci počítačového signálu. Je orientován většinou na jednu místnost a v té je kabeláž jak distribuována, tak koncentrována do jednoho místa, kde je umístěn i koncentrátor anebo přepínač počítačové sítě. Tato aplikace nevyžaduje konstrukční prvky běžně užívané v ostatních modelech, jako jsou 19" patch panely, vyvazovací panely, patch cordy a datové 19" skříně. Použité technologie vlastních kabelových rozvodů jsou v rozhodující míře též závislé na tom, jestli jde o novou stavbu nebo rekonstrukci, či pouhé doplnění.
Pokud naše firma má možnost zasáhnout nebo se spolupodílet na stavebním a slaboproudém projektu, volíme pro distribuci kabelů pokládky pod omítkou, případně pro prostředí, kde se mění často skladba pracovišť nebo je předpokládán další nárůst požadavků na počet přípojných míst, kombinovanou s pokládkou do parapetních nebo podlahových žlabů. V případě místností, kde nejsou pracoviště - pracovní stoly orientovány na stěny, například zasedací místnosti, navrhujeme podlahové systémy, které umožňují připojení koncových zařízení pomocí zásuvek instalovaných v podlahových krabicích, které jsou s citem začleněny do jejich interiéru.

 

Kancelář

Druhý model - model kanceláře je vhodný pro pracoviště v kancelářích obchodních, výrobních firem, státních institucí, apod. Aplikace podle tohoto modelu může řešit distribuci signálů jak počítačového, tak telefonního charakteru. Kabely jsou rozvedeny i v několika podlažích. Struktura zahrnuje 19" datové skříně, umísťované pokud možno mimo vlastní pracoviště. Běžná je aplikace více skříní, propojených páteřními - vertikálními spoji. Důležitou součástí návrhu je způsob distribuce kabelů, které nesmějí nepříznivě ovlivňovat estetické parametry pracovišť.

 

Výroba

Třetí model - model výrobních prostor - je vhodný pro výrobní, svým prostorem většinou objemné haly. Specifickými parametry pro tento model je souběh s rozvody nn, distribuce kabelů ve výškách, velké vzdálenosti, bezprašné prostory, svody k technologickým linkám.
Struktura tohoto modelu běžně zahrnuje jednu nebo soubor jedné hlavní datové skříně a několika satelitních skříní, spojených s hlavní optickými spoji. Vlastní kabeláž je realizována stíněnou metalickou kabeláží, uloženou společně s optickými spoji v ocelových, plných nebo drátěných žlabech různých rozměrů, doplňovaných na místě svodů plnými plastovými trubkami nebo tzv. energosloupy.

Naše firma projektuje a realizuje metalické spoje strukturovaných kabeláží s kabely americké firmy Belden, která nabízí typy pro všechny potřebné kategorie (cat. 5, cat. 5e, cat. 6, cat. 6a) jak ve stíněném tak nestíněném provedení a cat. 7 v provedení STP. Pro telefonní více žilové spoje používá produkty firmy Belden nebo tuzemských firem. Pro optické spoje vycházíme z produktů firem Belden, AMP a Samsung.
Prvky pro ukončení strukturované kabeláže kabeláže - patch panely, 110 lišty, zásuvky navrhujeme s ohledem na prostředí aplikace / školní učebna, kancelář, výrobní prostory /, potřebnou kategorii a provedení od firem Solarix, Panduit, Telegartner, Molex a AMP.
Datové skříně navrhujeme a dodáváme o šířce 10" a 19", s hloubkou 250 až 800mm, o výšce 4 až 45 unit, od výrobců Triton a Knurr.