Hybridní fotovoltaické moduly


Proč hybridní modul?

 

Jeden z hlavních problémů a následných ztrát elektrické energie ve fotovoltaických panelech, je přehřívání FV modulu.
 

Vzhledem k použití polovodičových prvků platí, že čím nižší teplota panelu, tím vyšší účinnost. Běžně udávané hodnoty výkonu panelů jsou vztaženy k nominální teplotě 25oC na povrchu panelu.

Tento problém je vyjádřen tepelným koeficientem -0,44%/oC.
 

 

 


Jak to funguje?

   
fotovoltaický panel převádí pouze část slunečního záření na elektrickou energii zbytek se přemění na teplo Tepelný panel ochlazuje fotovoltaický panel a značně zlepšuje elektrickou účinnost

 

Výhody hybridních modulů

  • výroba elektrické a tepelné energie
  • použivají k ohřevu teplo, které by jinak bylo ztraceno
  • nižší cena, instaluje se jeden panel místo dvou samostatných panelů - levnější instalace a nižší náklady
  • ušetření místa - nižší vliv na životní prostředí
  • pomalejší stárnutí a vyšší účinnost fotovoltaického panelu
  • jednoduchá technologie - minimální údržba a snadná instalace
  • možnost údržby tepelných částí za stálé výroby elektrické energie

 

Více informací v následující prezentaci