Ústředny EPS

Systém EPS je soubor zařízení, kterým se akusticky i opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru. Účelem zařízení EPS je včasná signalizace vzniklého požáru. Samočinně nebo prostřednictvím obsluhy předává informace osobám určeným k zásahu na požáru a umožňuje ovládat příslušná technologická zařízení v objektu sloužící proti šíření požáru nebo k hašení. Zařízení EPS je dnes již standardním prostředkem v celkovém protipožárním zajištění objektu.


Adresné systémy:

SecuriFire® - SCP 3000/2000/1000/500 - decentralizovaný požární systém


 

Konvenční systém:

SFP512

  • Požární ústředna pro 4 až 12 konvenčních smyček (zón).
  • Max. 32 konvenčních hlásičů v každé zóně.
  • Připojitelné hlásiče série 521
  • Možnost instalace doplňkového hasícího modulu
  • Reléový výstupný modul
  • Programovatelný monitorovaný vstup
  • Reléové výstupy pro požár a poruchu
  • Monitorovaný sirénový výstup
  • Záložní zdroj napájení 2x 12V / 7,2Ah